444 76 79
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

İMAR UYGULAMASI İLANI

İMAR UYGULAMASI İLANI

İlçenin Girne Mahallesi G35A13C3C, G35A14D4D ve G35A18B2B imar paftalarında 26.33.3 kadastro paftasında bulunan 630 ada 1 no’ lu parsel ile Borsa Mahallesi G35A18B2D imar paftasında bulunan 759 ada 1 no’lu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden 19.11.2019 tarih ve 155 sayılı Belediye Encümeni kararıyla imar uygulaması yapılmasına ve sınırlarının onanmasına ilişkin karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.