444 76 79
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Nüfus

Nüfus

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI

SULUOVA 2015
İl/İlçe merkezi Belde/Köy Toplam
Amasya Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Suluova 37.636 18.566 19.070 8.976 4.526 4.450 46.612 23.092 23.520
Toplam 37.636 18.566 19.070 8.976 4.526 4.450 46.612 23.092 23.520

SULUOVA 2014
İl/İlçe merkezi Belde/Köy Toplam
Amasya Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Suluova 37.203 18.316 18.887 9.293 4.687 4.606 46.496 23.003 23.493
Toplam 37.203 18.316 18.887 9.293 4.687 4.606 46.496 23.003 23.493

SULUOVA 2013
İl/İlçe merkezi Belde/Köy Toplam
Amasya Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Suluova 37.155 18.290 18.865 9.324 4.693 4.631 46.479 22.983 23.496
Toplam 37.155 18.290 18.865 9.324 4.693 4.631 46.479 22.983 23.496

2007 Yılında yapılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına güre İlçenin toplam nüfusu 47.428dlr. Toplam nüfusun 37.235’i ilçe merkezinde. 10.193’u köylerde yaşamaktadır. 2008 yılında belirlenen nüfus ise: Toplam 47.925, merkezde 37.266, köylerde 10.689’dur. Bu nüfusun 23.927’si erkek, 24.028’i kadınlardan oluşmaktadır.

Şeker fabrikasının kurulmasıyla birlikte ülkenin her yerinden yoğun göç alarak büyüyen Suluova’nın İlçe nüfusunun büyük çoğunluğunu diğer ilçelerden gelenler (Taşova, Ladik, Gümüşhacıköy, Kavak, Zile, Vezirköprü) ile Kars, Erzurum, Gümüşhane, Sivas ve Karadeniz Bölgesinden göç edenler oluşturmaktadır. Amasya Şeker Fabrikası, Et-Balık Kurumu ve Kömür ocaklarının faaliyeti, soğan üretiminin ve hayvancılığın gelişmesi ile 1960,1970,1975 genel nüfus sayımlarında ilçe merkezinde hızlı bir nüfus artışı tespit edilmiştir. 1975 yılından sonra başlayan ekonomik kriz ilçemi¬zi de etkileyerek sanayi kuruluşlarının faaliyetlerinin yavaşlamasına ve İstihdamın azalmasına neden olmuştur. 1980 yılından sonra yurdumuzda uygulanmaya başlayan tam rekabetçi serbest piyasa ekonomisi içersinde Amasya Şeker Fabrikası ve Et Balık Kurumu’nun özelleştirilmesi, kömür işletmelerinin dış rekabete dayanamamıştır ve hayvana ligin krize girmesi gibi nedenlerle bu müesseselerdeki iş imkânları ortadan kalkmış, buna bağlı olarak Suluova’nın nüfus artışında yavaşlama meydana gelmiştir. Kolay, Bayırlı, Saluca, Oğulbağı, Akören, Derebaşalan ve Armutlu köyleri büyük köylerimizdendir. Oğulbağı ve Kolay köyleri ilçe merkezine yakın olması nedeniyle kısmen ilçe merkezi ile birleşmiş durumdadır. Eğribük köyünün Erikli mezrası, Karaağaç Köyünün Bengüç mezrası, Yüzbey köyünün de Dereağıl mezrası mevcuttur.
Türkiye’nin tüm illerinden gelip ilçemize yerleşen insanlar arasında çeşitli kültürel farklılıklar bulunup bunların çatışmaya dönüşmeden barış içerisinde yaşayabildiği yeniliklere açık gelişmeleri hemen kabul edebilen ilçemizde ortak bir kültürel yapı oluşturma ve bu çerçevede Suluovalılık bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.Bu sayede Suluova’nın yaşam kalitesinin yükseleceği değerlendirilmektedir.
Kültürel anlamda örnek alınma Amasya ilimizin müzik, sanat, insan ilişkileri gibi pozitif değerlerinin ilçemizde de yaygınlaştırılmasını sağlamak, gettolaşmanın önüne geçerek farklı kültürlerin sentezini ortaya koyma gayretini gösterilmektedir. Bu çerçevede İlçe Kaymakamlığı tarafından değişik çalışmalar yapılmakta ve eğitim alanında çeşitli projeler uygulanmaktadır.

Nüfus
Yıl         Toplam     Şehir     Kır
1965     24.232      9.687     14.545
1970     28.711      14.534    14.177
1975     35.131       21.278    13.853
1980    39.394     25.709    13.685
1985    46.426     32.717     13.709
1990    49.374     36.223    13.151
2000   54.123     42.715     11.408
2007   47.428     37.235    10.193
2008   47.955      37.266    10.689
2009   47.448      37.151     10.297
2010   47.510       37.669    9.841
2011   47.039       37.465    9.574
2012   46.479      37.155     9.324
2013   46.496     37.203     9.293