444 76 79
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ormancılık

Ormancılık

İlçe 85.700 dekar orman alanına sahiptir.Akdağ eteklerinde çoğunluğu odun vasfı tabyan çam ve gürgen ağaçlarından az da olsa orman ürün¬leri elde edilmektedir. Son yıllarda ilçe kaymakamlığı şenlik vb. organizasyonlarla ağaç dikimini teşvik etmiştir. Sadece 2008-2009 yılların-da, 198.000 sedir, 118.000 kızılçam,118.000 karaçam, 44.000 akasya ve 10.000 mahlep dikilmiştir. Ayrıca 45.000′ de tohum atılmıştır. 2008 yılında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için Eraslan da 100 hektar alan ağaçlandırılmış, 145 hektar orman alanının da bakımı yapılmıştır. Ormanlık alanın korunması amacıyla zararlılara karşı etkin mücadele sürdürülmektedir. Zararlı böceklere karşı yararlı böcekler korunarak çoğaltmaktadır. Kapaklı Fidanlığı İlçeye 15 km mesafede olan fidanlık 253.660 dekar alana sahiptir. Bu alanın 141.792 m2’si fidan yetiştirme alanı olarak kullanılmaktadır. Fidanlıkta karaçam, sarıçam, meşe, huş, aylantus, ceviz, badem ve iğde türleri üzerinde çalışılmaktadır. 2008 yılında ekim ve repikaj çalışmaları ile toplamda 4.152.639 adet fidan yetiştirilmiştir. Ormanlık alanların oluşturduğu ekosistem geniş bir yaban hayatını içinde barındırmaktadır. Çok sayıda tavşan, tilki, yaban domuzu ve kurt gibi hayvan türleri ile onlarca kuş türü zengin bir biyolojik çeşitlilik oluşturmaktadır. Özellikle Yedikır bölgesi kuş cenneti olarak koruma altına alınmıştır.